Reklamation - HockeyTown.se

Reklamation

Vi tillämpar Kosumentköpslagen vid reklamationer. Därmed åtar vi oss att byta ut felaktiga eller trasiga produkter utan extra kostnad. Tänk på att inte lösa ut paket med synliga fel som kan ha påverkat skicket på varan ni beställt. Gör isåf. en reklamation till Posten direkt på utlämningsstället och be dem skicka tillbaka paketet till oss och skriva anledningen till returen på paketet. Maila oss sedan till kundservice@hockeytown.se för att informera om reklamationen.

Om ni har köpt en vara som ni vill reklamera, bifoga alltid kvitto och gärna några bilder på vart och hur varan är trasig/obrukbar. Detta underlättar för oss med kontakten till våra leverantörer, vilket i sin tur gör att vi hjälpa dig i ditt reklamationsärende snabbare.

Normal svarstid på ett reklamationsärende är 14 dagar. Det kan dock ta längre tid om exempelvis våra leverantörer inte kan avgöra felet på varan genom bild och mailkontakt.

Vi ger alltid dig som kund ett svar inom 30 dagar från datumet då du reklamerade din vara.

Har du fler frågor kring reklamationer ber vi dig att kontakta oss på 054-18 50 81.

VIKTIG INFORMATION OM KOMPOSITKLUBBOR.

Kompositklubbor uppfyller de krav och normer som är uppsatta av Svenska Ishockeyförbundet gällande ishockeyutrustning. Om dessa normer överskrids genom att materialet utsätts för påfrestningar utöver normalt spel, ska materialet ge vika till hänsyn och skaderisk.

Prisnivån skall relateras till de egenskaper och spelupplevelser som en kompositklubba ger. För ishockeyklubbor gäller maximalt utnyttjande av produkten från första stund. Spelets natur och de påfrestningar som klubban utsätts för, gör att klubbor oavsett varumärke, modell eller pris kan få sprickor, slås eller brytas av.

På grund av spelets karaktär kan det uppstå brott och sprickbildningar i produkten från slag och yttre påverkan. När detta inträffar är det dock inget produktionsfel och således ingen anledning till att reklamera eller återsända produkten.

Vi hoppas du blir nöjd med din nya kompositklubba och att den bidrar till ditt spel på ett positivt sätt.